Resources

Zhou Zhen Youke Yixue Zhinan Zhou Zhen

1661
Edited and arranged by Thomas Avery Garran, PHD

Zhang Yuansu Yi Xue Qi Yuan

1186
Edited and arranged by Thomas Avery Garran, PHD

Wu Youke Wen Yi Lun

1642
Edited and arranged by Thomas Avery Garran, PHD

Liu Wansu Suwen Bingji Qi Yi Baoming Ji

1186

Ke Qin Shanghan Lun Zhu

1669
Edited and arranged by Thomas Avery Garran, PHD

Fu Shan Fu Qingzhu Nan Ke

Mid-17th Century
Edited and arranged by Thomas Avery Garran, PHD